gerb

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг қўшма қарори

 

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг қўшма мажлисидаги маърузасидан келиб чиқадиган вазифалар тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг қўшма мажлисидаги маърузасини эшитиб, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси ва Сенати ҚАРОР ҚИЛАДИЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг маърузасидаги асосий устувор йўналишлар қўллаб-қувватлансин. 
2. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенати раҳбариятига Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов маърузаси юзасидан палаталарнинг маърузада қўйилган вазифаларни ўз фаолиятларининг аниқ йўналишларига мувофиқ амалга оширишга қаратилган алоҳида кенг қамровли қарорини қабул қилиш таклиф этилсин. 

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг Спикери Н.Исмоилов 
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Раиси Н.Йўлдошев
 

Тошкент шаҳри, 2015 йил 23 январь 

 

*****

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo‘shma qarori

 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo‘shma majlisidagi ma’ruzasidan kelib chiqadigan vazifalar to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo‘shma majlisidagi ma’ruzasini eshitib, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi va Senati QAROR QILADILAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning ma’ruzasidagi asosiy ustuvor yo‘nalishlar qo‘llab-quvvatlansin. 
2. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senati rahbariyatiga O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov ma’ruzasi yuzasidan palatalarning ma’ruzada qo‘yilgan vazifalarni o‘z faoliyatlarining aniq yo‘nalishlariga muvofiq amalga oshirishga qaratilgan alohida keng qamrovli qarorini qabul qilish taklif etilsin. 

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining Spikeri N.Ismoilov 
O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Raisi N.Yo‘ldoshev
 

Toshkent shahri, 2015 yil 23 yanvar 

O'zbekcha | Русский

Copyright © 2005 O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati