gerb

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Қарори

Ўзбекистон Республикаси Бош вазири номзодини тасдиқлаш тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Президентининг тақдимномасини кўриб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати ҚАРОР ҚИЛАДИ: 

1. Мирзиёев Шавкат Миромонович Ўзбекистон Республикаси Бош вазири этиб тасдиқлансин. 
2. Ушбу қарор Ўзбекистон Республикаси Президентига юборилсин. 
3. Ушбу қарор қабул қилинган кундан эътиборан кучга киради. 

Ўзбекистон Республикаси 
Олий Мажлиси Сенатининг Раиси Н.Йўлдошев

Тошкент шаҳри, 2015 йил 23 январь 

 

*****

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining qarori 

O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri nomzodini tasdiqlash to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining taqdimnomasini ko‘rib chiqib, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati QAROR QILADI: 

1. Mirziyoyev Shavkat Miromonovich O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri etib tasdiqlansin. 
2. Ushbu qaror O‘zbekiston Respublikasi Prezidentiga yuborilsin. 
3. Ushbu qaror qabul qilingan kundan e’tiboran kuchga kiradi. 

O‘zbekiston Respublikasi 
Oliy Majlisi Senatining Raisi N.Yo‘ldoshev

Toshkent shahri, 2015 yil 23 yanvar 

O'zbekcha | Русский

Copyright © 2005 O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati