O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati

<< YANGILIKLAR |                                                       


ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ МАЖЛИСИ СЕНАТИНИНГ Қ А Р О Р И

 

Ўзбекистон Республикаси Олий cуди таркибига ўзгартишлар киритиш тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Қуйидагилар Ўзбекистон Республикаси Олий судининг судьялари этиб сайлансин:
Икрам Тухтамуратович Муслимов
Олим Буриевич Хайитов.
2. Ушбу Қарор қабул қилинган кундан эътиборан кучга киради.

Ўзбекистон Республикаси                                   
Олий Мажлиси Сенатининг Раиси        И. Собиров

Тошкент шаҳри,
2011 йил 26 март.

ЎзА, Халқ сўзи газетаси, 29.03.2011

Copyright © 2005 O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati